Centrala: + 48 22 415 58 42
Fax: +48 22 127 13 84
mediacje@stachowiak-group.pl

WINDYKACJA POLUBOWNA

Ugoda to najlepsze rozwiązanie dla obu jego stron!

Polubowne załatwianie jakichkolwiek sporów leży w interesie obu jego stron. Dotyczy to również windykacji należności. W tym wypadku jesteśmy negocjatorami pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem i na odwrót. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej dłuznika, przygotowujemy nowe warunki spłaty i po ich akceptacji przez wierzyciela wprowadzamy w zycie nowy harmonogram spłat. Wychodzimy z założenia, że nie ma sytuacji bez wyjścia i pomagamy każdemu dłuznikowi w optymalizacji jego sytuacji finansowej, w celu wywiazania się z jego zobowiązań.

Dzięki windykacji polubownej przedsiębiorca będący dłużnikiem nie będzie już dłużej widniał w bazach BIG i zajmie sie bieżącą działalnością firmy, a osoba fizyczna odzyska spokój i skoncentruje sie na efektywnej pracy. 

Etapy windykacji polubownej: 

  • sprawdzenie dłużnika i jego aktualnej sytuacji finansowej,
  • przygotowanie nowych warunków spłaty,
  • zawarcie porozumienia,
  • rozpoczęcie spłaty długu i jej kontrola do całkowitego uregulowania długu.

Wykorzystujemy m.in. następujące procedury windykacyjne:

  • pisemne i mailowe wezwania do zapłaty (w języku polskim i niemieckim),
  • rozmowy telefoniczne (w języku polskim i niemieckim),
  • terenowy kontakt z dłużnikiem (również w DE),
  • monitoring płatności,
  • wpis do Krajowego Rejestru Długów,
  • wpis do SCHUFA (niemiecki odpowiedniki BIK /Biura Informacji Kredytowej).

Nie czekaj na rozprawę sądową i egzekucję komorniczą, tylko zacznij działać!