Centrala: + 48 22 415 58 42
Fax: +48 22 127 13 84
mediacje@stachowiak-group.pl

MEDIACJE I PORADY PRAWNE

Jesteśmy nowoczesną kancelarią z siedzibą w centrum Warszawy. Proponujemy Państwu następujące usługi:

MEDIACJE SĄDOWE

MEDIACJE POZASĄDOWE

NEGOCJACJE I ARBITRAŻ

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

         SEKRET SKUTECZNOŚCI NASZEGO DZIAŁANIA    

Bezstronność, poufność, rzetelność, kreatywność, profesjonalizm!

Aby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość procesu rozwiązywania sporów, dajemy Państwu do dyspozycji kilkuosobowy zespół składający się z mediatorów sądowych wpisanych na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz z profesjonalnych negocjatorów biznesowych.


Aby zaoszczędzić czas i pieniądze naszych klientów, proponujemy Państwu innowacyjną metodę prowadzenia mediacji z wykorzystaniem platformy elearningowej. Są to tzw. mediacje online, które nie wymagają osobistego stawienia się w kancelarii. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla osób mieszkających za granicą.

Platforma mediacji online

ZA KAŻDYM RAZEM, GDY POMAGAMY STRONOM POLUBOWNIE ROZWIĄZAĆ SPÓR, WIEMY, ŻE ZROBILIŚMY COŚ DOBREGO!

Reprezentując naszych klientów z najwyższą starannością dbamy o najlepsze rozwiązania dostępne na mocy prawa. Niestety, spory sądowe mogą być kosztowne, powodować niezliczone stresy i ciągnąć się latami. Dlatego zachęcamy naszych klientów do polubownego rozwiązywania problemów.  Jako doświadczeni praktycy jesteśmy przekonani co do skuteczności mediacji.  Jest ona zdecydowanie szybsza i kilkakrotnie tańsza od postępowania sądowego

W JAKICH SPRAWACH PROWADZIMY MEDIACJĘ? 

Mediację można prowadzić we wszystkich sprawach, o ile możliwe jest zawarcie ugody.

SPRAWY CYWILNE

Np. sprawy o zapłatę, dział spadku, zachowek, zniesienie współwłasności, podział majątku, roszczenia odszkodowawcze.

SPRAWY RODZINNE

Np. ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, podział majątku, alimenty na dziecko i małżonka.

SPRAWY KARNE

Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw. Nasi mediatorzy pełnią dyżury w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie. 

SPRAWY GOSPODARCZE

Np. o zapłatę, wykonanie umów, niezgodność towaru z umową, roszczenia wspólników i akcjonariuszy.

     Zapraszamy na nasz blog !  

GDZIE DZIAŁAMY?

Chociaż nasza główna kancelaria jest w centrum Warszawy, to nasi mediatorzy pomagają osobom z całej Polski, a nawet z zagranicy. Mamy filię w Piotrkowie Tryb. Poza tym poponujemy tzw. mediacje online z wykorzystaniem platformy e – learningowej. Specjalizujemy się rownież w obsłudze klientów niemieckojęzycznych.  

NASZE HONORARIUM

Mediacje ze skierownia sądowego

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r.w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym:

1. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. 2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne 100 złotych (łącznie nie więcej niż 450 złotych).

Mediacje pozasądowe

Koszty mediacji pozasądowych obejmują:  opłatę wstępną w wysokości 100 zł  i opłatę mediacyjną, która jest ustalana indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy.

Więcej
MEDIACJA SIĘ PO PROSTU OPŁACA!

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI!

Telefon, fax, mail… Wszystkie drogi prowadzą do naszej kancelarii. 

Obsługa klientów w dwóch językach, polskim i niemieckim od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00. 
Zapraszamy